คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การทำงานเป็นทีม

คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การทำงานเป็นทีม

Show simple item record

dc.contributor.author นาตยา ปิสันธนานนท์ และคณะ
dc.date.accessioned 2008-08-25T06:17:57Z
dc.date.available 2008-08-25T06:17:57Z
dc.date.copyright 2543
dc.identifier.isbn 9742683794
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1249
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-25T06:17:57Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-403.pdf: 1680398 bytes, checksum: 654340ad2b6c44ea6c1fe30daae12740 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: c361be6458c63adb0c114e39fe93b93e (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-25T06:17:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-403.pdf: 1680398 bytes, checksum: 654340ad2b6c44ea6c1fe30daae12740 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: c361be6458c63adb0c114e39fe93b93e (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 105 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries สำนักงานทดสอบทางการศึกษา ; อันดับที่ 11/2539 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรมวิชาการ th
dc.source โครงการประกันคุณภาพการศึกษา. กรมวิชาการ th
dc.subject การทำงานเป็นทีม th
dc.title คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การทำงานเป็นทีม th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 2 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-403.pdf 1.680Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record