คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์ในการเรียนรู้

คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์ในการเรียนรู้

Show full item record

Title: คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์ในการเรียนรู้
Author: พิทักษ์ นิลนพคุณ และคณะ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1250

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-404.pdf 1.775Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record