คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การนำกระบวนการทักษะการเรียนไปใช้ในการเรียนรู้

คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การนำกระบวนการทักษะการเรียนไปใช้ในการเรียนรู้

Show full item record

Title: คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การนำกระบวนการทักษะการเรียนไปใช้ในการเรียนรู้
Author: ปรีชา วิหคโต และคณะ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1252

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-406.pdf 1.999Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record