ชุดการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เล่ม 3 การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

ชุดการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เล่ม 3 การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

Show full item record

Title: ชุดการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เล่ม 3 การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
Author: กรมวิชาการ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1254

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-408.pdf 3.105Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record