ชุดการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เล่ม 5 การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน

ชุดการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เล่ม 5 การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน

Show full item record

Title: ชุดการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เล่ม 5 การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
Author: กรมวิชาการ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1258

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-412.pdf 2.653Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record