คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา

คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-08-25T08:49:24Z
dc.date.available 2008-08-25T08:49:24Z
dc.date.copyright 2543
dc.identifier.isbn 97410009968
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1259
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-25T08:49:24Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-413.pdf: 6693164 bytes, checksum: a51d000220bee63076ca99ec78167bf4 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: cd49813ce74887bbdc5be235183ca259 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-25T08:49:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-413.pdf: 6693164 bytes, checksum: a51d000220bee63076ca99ec78167bf4 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: cd49813ce74887bbdc5be235183ca259 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 258 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartof เอกสารประกอบหลักสูตร th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรมวิชาการ th
dc.subject ห้องสมุดโรงเรียน th
dc.title คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 2 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-413.pdf 6.693Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record