คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

Show full item record

Title: คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
Author: กรมวิชาการ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1260

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-414.pdf 8.192Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record