การประเมินผลจากสภาพจริง

การประเมินผลจากสภาพจริง

Show simple item record

dc.contributor.author ปฏิพัทธ์ สุวรรณศร
dc.date.accessioned 2008-08-25T09:20:20Z
dc.date.available 2008-08-25T09:20:20Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9742687595
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1265
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-25T09:20:20Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-544.pdf: 2132818 bytes, checksum: 656caa6d9bd272f7ed6e44d7e4e78213 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 18aeeccba790a9f2b2397f448f4f08d6 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-25T09:20:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-544.pdf: 2132818 bytes, checksum: 656caa6d9bd272f7ed6e44d7e4e78213 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 18aeeccba790a9f2b2397f448f4f08d6 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 95 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรมวิชาการ th
dc.subject การประเมิน th
dc.subject การวัดผล th
dc.title การประเมินผลจากสภาพจริง th
dc.title.alternative Authentic assessement th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 2 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-544.pdf 2.132Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record