การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียน

การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียน

Show full item record

Title: การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียน
Author: กรมวิชาการ. สำนักงานทดสอบทางการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1269

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-795.pdf 2.091Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record