เอกสารทางวิชาการเรื่องแนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ

เอกสารทางวิชาการเรื่องแนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ

Show full item record

Title: เอกสารทางวิชาการเรื่องแนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ
Author: กรมวิชาการ. สำนักงานทดสอบทางการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1270

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-796.pdf 2.076Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record