แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการจัดการ

แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการจัดการ

Show full item record

Title: แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการจัดการ
Author: กรมวิชาการ. สำนักงานทดสอบทางการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1271

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-797.pdf 1.433Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record