การสอนซ่อมเสริม = Remedial instruction

การสอนซ่อมเสริม = Remedial instruction

Show full item record

Title: การสอนซ่อมเสริม = Remedial instruction
Author: สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, ผู้แต่ง
Description: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2537
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1272

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-798.pdf 1.512Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record