บูรณาการข้ามวิชา : การวางแผนและการจัดการเรียนในชั้นเรียน = Interdisciplinary curriculum : design and implementation

บูรณาการข้ามวิชา : การวางแผนและการจัดการเรียนในชั้นเรียน = Interdisciplinary curriculum : design and implementation

Show full item record

Title: บูรณาการข้ามวิชา : การวางแผนและการจัดการเรียนในชั้นเรียน = Interdisciplinary curriculum : design and implementation
Author: จาคอบส์, ไฮดี เฮยส์, ผู้รวบรวม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1279

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-805.pdf 3.557Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record