แนวทางการมอบหมายการบ้านให้นักเรียน

แนวทางการมอบหมายการบ้านให้นักเรียน

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-08-25T09:39:01Z
dc.date.available 2008-08-25T09:39:01Z
dc.date.copyright 2539
dc.identifier.isbn 9742681538
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1281
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-25T09:39:01Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-807.pdf: 1454654 bytes, checksum: 1ddc1da930699a2c324cfd19ae53917d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: a25f16e7d8df79ac3428d6e6bcd2be25 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-25T09:39:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-807.pdf: 1454654 bytes, checksum: 1ddc1da930699a2c324cfd19ae53917d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: a25f16e7d8df79ac3428d6e6bcd2be25 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 32 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries ชุดครู ผู้ปกครอง th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การบ้าน th
dc.title แนวทางการมอบหมายการบ้านให้นักเรียน th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 3 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-807.pdf 1.454Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record