การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนร่วม เล่ม 1 รายงานการวิจัย การจัดการเรียนร่วม : มุมมองจากผู้ปฏิบัติจริง

การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนร่วม เล่ม 1 รายงานการวิจัย การจัดการเรียนร่วม : มุมมองจากผู้ปฏิบัติจริง

Show full item record

Title: การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนร่วม เล่ม 1 รายงานการวิจัย การจัดการเรียนร่วม : มุมมองจากผู้ปฏิบัติจริง
Author: สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1286

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-812.pdf 4.744Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record