การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนร่วม เล่ม 3 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนร่วม

การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนร่วม เล่ม 3 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนร่วม

Show full item record

Title: การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนร่วม เล่ม 3 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนร่วม
Author: สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1287

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-813.pdf 1.694Mb PDF Thumbnail

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record