เล่าเรื่องค่าย เรียนร่วม...ร่วมเรียนรู้สู่ความสามารถพิเศษ

เล่าเรื่องค่าย เรียนร่วม...ร่วมเรียนรู้สู่ความสามารถพิเศษ

Show full item record

Title: เล่าเรื่องค่าย เรียนร่วม...ร่วมเรียนรู้สู่ความสามารถพิเศษ
Author: สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1289

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-815.pdf 2.563Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record