เล่าเรื่องค่าย เรียนร่วม...ร่วมเรียนรู้สู่ความสามารถพิเศษ

เล่าเรื่องค่าย เรียนร่วม...ร่วมเรียนรู้สู่ความสามารถพิเศษ

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
dc.contributor.editor อรุณี สุภสุข, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor ทิวัตถ์ มณีดชติ, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-08-25T09:49:19Z
dc.date.available 2008-08-25T09:49:19Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9743512918
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1289
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-25T09:49:19Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-815.pdf: 2563131 bytes, checksum: ec31a434ddb595e03eed15856e4aeec8 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: cef6886d30da39f570bed5256e20bb95 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-25T09:49:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-815.pdf: 2563131 bytes, checksum: ec31a434ddb595e03eed15856e4aeec8 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: cef6886d30da39f570bed5256e20bb95 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ th
dc.format.extent 182 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ th
dc.relation.ispartofseries เอกสาร สนม. สปช. ; ลำดับที่ 37/2544 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ค่าย th
dc.subject การพัฒนาการเรียนการสอน th
dc.title เล่าเรื่องค่าย เรียนร่วม...ร่วมเรียนรู้สู่ความสามารถพิเศษ th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-815.pdf 2.563Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record