การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

Show full item record

Title: การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
Author: กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1290

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-401.pdf 1.630Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record