เรียนรวมทันยุค

เรียนรวมทันยุค

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์
dc.date.accessioned 2008-08-26T06:23:56Z
dc.date.available 2008-08-26T06:23:56Z
dc.date.copyright 2545
dc.identifier.isbn 9749053117
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1291
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-26T06:23:56Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-816.pdf: 4359206 bytes, checksum: e0ed7cf1bff805c1955fd0a7d801a9a0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b5fce774e727ad366180511c7de8e66e (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-26T06:23:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-816.pdf: 4359206 bytes, checksum: e0ed7cf1bff805c1955fd0a7d801a9a0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b5fce774e727ad366180511c7de8e66e (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility หน่วยศึกษานิเทศก์. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา.สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 157 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject สหวิทยาการ th
dc.subject การจัดการศึกษา th
dc.title เรียนรวมทันยุค th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-816.pdf 4.359Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record