การเรียนรวม : แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา

การเรียนรวม : แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา

Show full item record

Title: การเรียนรวม : แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา
Author: สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1292

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-817.pdf 1.955Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record