ปฏิรูปการศึกษา : พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน

ปฏิรูปการศึกษา : พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน

Show full item record

Title: ปฏิรูปการศึกษา : พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน
Author: สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1295

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-820.pdf 1.633Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record