เอกสารเสริมความรู้ดรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมพลศึกษา

เอกสารเสริมความรู้ดรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมพลศึกษา

Show full item record

Title: เอกสารเสริมความรู้ดรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมพลศึกษา
Author: สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์; อรพรรณ์ ทับทิมแท้, ผู้รวบรวม; นิรมล โพธะ, ผู้รวบรวม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1296

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-821.pdf 2.110Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record