แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Show full item record

Title: แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Author: บัญชา แสนทวี และคณะ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1298

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-823.pdf 2.923Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record