รายงานการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของไทย

รายงานการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของไทย

Show full item record

Title: รายงานการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของไทย
Author: พวงเพชร กันยาบาล
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1301

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-826.pdf 3.960Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record