พัฒนาการของคณภาพนักเรียนประถมศึกษาและแนวทางการประเมิน

พัฒนาการของคณภาพนักเรียนประถมศึกษาและแนวทางการประเมิน

Show full item record

Title: พัฒนาการของคณภาพนักเรียนประถมศึกษาและแนวทางการประเมิน
Author: สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1302

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-838.pdf 13.18Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record