การวัดด้านจิตพิสัย

การวัดด้านจิตพิสัย

Show simple item record

dc.contributor.author ล้วน สายยศ
dc.contributor.author อังคณา สายยศ, ผู้แต่งร่วม
dc.date.accessioned 2008-08-26T07:43:13Z
dc.date.available 2008-08-26T07:43:13Z
dc.date.copyright 2543
dc.identifier.isbn 9748269299
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1320
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-26T07:43:13Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-979.pdf: 9584630 bytes, checksum: f9d4bd88fcaa1f88eec986f5163b60d0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5cd629b68105497d96c83adcf3b2492f (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-26T07:43:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-979.pdf: 9584630 bytes, checksum: f9d4bd88fcaa1f88eec986f5163b60d0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5cd629b68105497d96c83adcf3b2492f (MD5) th
dc.format.extent 332 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject จิตพิสัย -- การวัด th
dc.title การวัดด้านจิตพิสัย th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-979.pdf 9.584Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record