ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดด้วยเทคนิค Cooperative learning

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดด้วยเทคนิค Cooperative learning

Show full item record

Title: ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดด้วยเทคนิค Cooperative learning
Author: พิสุทธิ์ บุญเจริญ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1321

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-1269.pdf 5.799Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record