ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542

Show full item record

Title: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
Author: พิสุทธิ์ บุญเจริญ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1322

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-1270.pdf 7.456Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record