คู่มือปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ระดับพื้นที่ ภาคทฤษฏี

คู่มือปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ระดับพื้นที่ ภาคทฤษฏี

Show full item record

Title: คู่มือปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ระดับพื้นที่ ภาคทฤษฏี
Author: พิสุทธิ์ บุญเจริญ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1323

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-1271.pdf 6.014Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record