คู่มือปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ระดับพื้นที่ ภาคทฤษฏี

คู่มือปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ระดับพื้นที่ ภาคทฤษฏี

Show simple item record

dc.contributor.author พิสุทธิ์ บุญเจริญ
dc.date.accessioned 2008-08-26T07:46:50Z
dc.date.available 2008-08-26T07:46:50Z
dc.date.copyright 2545
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1323
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-26T07:46:50Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-1271.pdf: 6014396 bytes, checksum: b99f95242b27fd567ff779c2d9217b09 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 037f2280101d7e263da07aac51e69cd2 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-26T07:46:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-1271.pdf: 6014396 bytes, checksum: b99f95242b27fd567ff779c2d9217b09 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 037f2280101d7e263da07aac51e69cd2 (MD5) th
dc.format.extent 165 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher [อุบลราชธานี : สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 10] th
dc.relation.ispartofseries เอกสารอันดับที่ 1/2545 ศูนย์ปฏิรูปการศึกษา เขตการศึกษา 10 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การปฏิรูปการศึกษา th
dc.title คู่มือปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ระดับพื้นที่ ภาคทฤษฏี th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-1271.pdf 6.014Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record