คู่มือปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ระดับพื้นที่ ภาคปฏิบัติ

คู่มือปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ระดับพื้นที่ ภาคปฏิบัติ

Show full item record

Title: คู่มือปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ระดับพื้นที่ ภาคปฏิบัติ
Author: พิสุทธิ์ บุญเจริญ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1324

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-1272.pdf 2.775Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record