เทคนิคการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพ

เทคนิคการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพ

Show full item record

Title: เทคนิคการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพ
Author: พิสุทธิ์ บุญเจริญ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1325

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-1273.pdf 4.962Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record