การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

Show full item record

Title: การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
Author: กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1331

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-1324.pdf 31.88Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record