การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ
dc.contributor.editor สมควร เพียรพิทักษ์, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-08-26T07:56:30Z
dc.date.available 2008-08-26T07:56:30Z
dc.date.copyright 2546
dc.identifier.isbn 9742694338
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1331
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-26T07:56:30Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-1324.pdf: 31888295 bytes, checksum: 9fa21eea587d15a885ca5847f8bd75d2 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 2fd1c2aae92e4910817575095970082d (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-26T07:56:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-1324.pdf: 31888295 bytes, checksum: 9fa21eea587d15a885ca5847f8bd75d2 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 2fd1c2aae92e4910817575095970082d (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์พัฒนาหนังสือ. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 150 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject คอมพิวเตอร์ช่วยสอน th
dc.subject การสอน th
dc.title การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-1324.pdf 31.88Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record