ตะขบ ต้นไม้ใจดี

ตะขบ ต้นไม้ใจดี

Show simple item record

dc.contributor.author โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
dc.date.accessioned 2008-08-26T08:07:37Z
dc.date.available 2008-08-26T08:07:37Z
dc.date.copyright 2546
dc.identifier.isbn 9742694397
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1341
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-26T08:07:37Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-1338.pdf: 25574289 bytes, checksum: e8c2f64e54221b702c24e4338141cb2c (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 06f5bf79a8110bdfb5c80c3d31bccf26 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-26T08:07:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-1338.pdf: 25574289 bytes, checksum: e8c2f64e54221b702c24e4338141cb2c (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 06f5bf79a8110bdfb5c80c3d31bccf26 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน th
dc.format.extent 218 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การสอน th
dc.title ตะขบ ต้นไม้ใจดี th
dc.title.alternative คุ่มือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตะขบ ต้นไม้ใจดี th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-1338.pdf 25.57Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record