ทุกคนเรียนได้ : บูรณาการรูปแบบการเรียนรู้กับพหุปัญญา = So each may learn : integrating learning styles and multiple intelligences

ทุกคนเรียนได้ : บูรณาการรูปแบบการเรียนรู้กับพหุปัญญา = So each may learn : integrating learning styles and multiple intelligences

Show full item record

Title: ทุกคนเรียนได้ : บูรณาการรูปแบบการเรียนรู้กับพหุปัญญา = So each may learn : integrating learning styles and multiple intelligences
Author: ซิลเวอร์, ฮาร์วีย์ เอฟ.; สตรอง, ริชาร์ด ดับเบิลยู, ผู้แต่งร่วม; เพรินิ, แมททิว เจ., ผู้แต่งร่วม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1343

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-1341.pdf 5.819Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record