การ์ตูนสร้างสรรค์ ชุด ชีวิตต้องสู้ เล่ม 2

การ์ตูนสร้างสรรค์ ชุด ชีวิตต้องสู้ เล่ม 2

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.contributor.editor มะเดื่อ เสมา, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator ดิลก, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-09-16T09:11:19Z
dc.date.available 2008-09-16T09:11:19Z
dc.date.copyright [2534]
dc.identifier.isbn 9741008546
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1352
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-16T09:11:19Z No. of bitstreams: 2 ebook_voc_sect_1-4_31-701.pdf: 15951383 bytes, checksum: 2c008ceac7e69f920ed463e0212716ce (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: d07539076f88b9ffb6d2507a013a6311 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-16T09:11:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_voc_sect_1-4_31-701.pdf: 15951383 bytes, checksum: 2c008ceac7e69f920ed463e0212716ce (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: d07539076f88b9ffb6d2507a013a6311 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 183 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การงานอาชีพและเทคโนโลยี -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject การงานอาชีพและเทคโนโลยี -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject อาชีพ -- การศึกษาและการสอน th
dc.title การ์ตูนสร้างสรรค์ ชุด ชีวิตต้องสู้ เล่ม 2 th
dc.title.alternative ชีวิตต้องสู้ เล่ม 2 th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_voc_sect_1-4_31-701.pdf 15.95Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record