ชีวิตต้องสู้ (เล่ม 5)

ชีวิตต้องสู้ (เล่ม 5)

Show simple item record

dc.contributor.author มะเดื่อ เสมา
dc.date.accessioned 2008-09-16T09:32:46Z
dc.date.available 2008-09-16T09:32:46Z
dc.date.copyright 2530
dc.identifier.isbn 9741004893
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1360
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-16T09:32:46Z No. of bitstreams: 2 ebook_voc_sect_1-4_31-882.pdf: 6024559 bytes, checksum: bf6d2b01ba85a5d437b6d910c6f0f9c6 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b1e529588966b5ba18edc917800cf8cb (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-16T09:32:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_voc_sect_1-4_31-882.pdf: 6024559 bytes, checksum: bf6d2b01ba85a5d437b6d910c6f0f9c6 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b1e529588966b5ba18edc917800cf8cb (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 202 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ th
dc.relation.ispartofseries สื่อเพื่อพัฒนาชีวิตและอาชีพ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การงานอาชีพและเทคโนโลยี -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject การงานอาชีพและเทคโนโลยี -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject อาชีพ -- การศึกษาและการสอน th
dc.title ชีวิตต้องสู้ (เล่ม 5) th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_voc_sect_1-4_31-882.pdf 6.024Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record