ชีวิตต้องสู้ (เล่ม 6)

ชีวิตต้องสู้ (เล่ม 6)

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.contributor.author มะเดื่อ เสมา และคณะ
dc.date.accessioned 2008-09-16T09:33:37Z
dc.date.available 2008-09-16T09:33:37Z
dc.date.copyright 2531
dc.identifier.isbn 9742674191
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1361
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-16T09:33:36Z No. of bitstreams: 2 ebook_voc_sect_1-4_31-883.pdf: 4225533 bytes, checksum: e53cec83ab529e27c219d81cff6aafa2 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 08746a892a5696e9c620ef740bb33381 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-16T09:33:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_voc_sect_1-4_31-883.pdf: 4225533 bytes, checksum: e53cec83ab529e27c219d81cff6aafa2 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 08746a892a5696e9c620ef740bb33381 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสูตร. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 153 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก th
dc.relation.ispartofseries สื่อเพื่อพัฒนาชีวิตและอาชีพ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การงานอาชีพและเทคโนโลยี -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject การงานอาชีพและเทคโนโลยี -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject อาชีพ -- การศึกษาและการสอน th
dc.title ชีวิตต้องสู้ (เล่ม 6) th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_voc_sect_1-4_31-883.pdf 4.225Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record