ชวนกันเพาะเห็ด

ชวนกันเพาะเห็ด

Show simple item record

dc.contributor.author ยาใจ แสวงศักดิ์
dc.contributor.author สมปอง อึ่งสกุล, ผู้แต่งร่วม
dc.contributor.editor วรรณี จันทรศิริ, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator สุมิตรา เทียนตระกูล, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-09-17T05:23:11Z
dc.date.available 2008-09-17T05:23:11Z
dc.date.copyright 2539
dc.identifier.isbn 9742681775
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1367
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-17T05:23:11Z No. of bitstreams: 2 ebook_voc_sect_2_17-490.pdf: 3439710 bytes, checksum: 1fdeedcedec1f24d101fa5d9dd6b02ab (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 31f6c8007c234fbadf7bb7638a29b929 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-17T05:23:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_voc_sect_2_17-490.pdf: 3439710 bytes, checksum: 1fdeedcedec1f24d101fa5d9dd6b02ab (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 31f6c8007c234fbadf7bb7638a29b929 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 61 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชุด อาชีพที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง (อาชีพอิสระ) th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การงานอาชีพและเทคโนโลยี -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject การงานอาชีพและเทคโนโลยี -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject เห็ด -- การเพาะเลี้ยง th
dc.subject อาชีพอิสระ -- การศึกษาและการสอน th
dc.title ชวนกันเพาะเห็ด th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_voc_sect_2_17-490.pdf 3.439Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record