ชีวิตต้องสู้ (เล่ม 13)

ชีวิตต้องสู้ (เล่ม 13)

Show simple item record

dc.contributor.author ธรรมศักดิ์ มีอิศระ และคณะ
dc.date.accessioned 2008-09-17T05:34:17Z
dc.date.available 2008-09-17T05:34:17Z
dc.date.copyright 2534
dc.identifier.isbn 9741009313
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1370
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-17T05:34:17Z No. of bitstreams: 2 ebook_voc_sect_3-4_31-626.pdf: 3517660 bytes, checksum: 7556eebdaf4c2e9737026179e50acc9b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b503c621dbff36332e6a49cbad40f2f8 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-17T05:34:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_voc_sect_3-4_31-626.pdf: 3517660 bytes, checksum: 7556eebdaf4c2e9737026179e50acc9b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b503c621dbff36332e6a49cbad40f2f8 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 138 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก th
dc.relation.ispartofseries สื่อเพื่อพัฒนาชีวิตและอาชีพ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การงานอาชีพและเทคโนโลยี -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject การงานอาชีพและเทคโนโลยี -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject อาชีพ -- การศึกษาและการสอน th
dc.title ชีวิตต้องสู้ (เล่ม 13) th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_voc_sect_3-4_31-626.pdf 3.517Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record