เธอคือชีวิต

เธอคือชีวิต

Show simple item record

dc.contributor.author ปราณี รอดโพธิ์ทอง
dc.contributor.illustrator สุมิตรา เทียนตระกูล, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-09-19T05:45:19Z
dc.date.available 2008-09-19T05:45:19Z
dc.date.copyright 2535
dc.identifier.isbn 9741014775
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1395
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-19T05:45:19Z No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_1-2_17-766.pdf: 1792485 bytes, checksum: 42d838beb0c9ed5212a658216974e324 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5e90724dcbbfebeb132c50e56da3618d (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-19T05:45:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_1-2_17-766.pdf: 1792485 bytes, checksum: 42d838beb0c9ed5212a658216974e324 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5e90724dcbbfebeb132c50e56da3618d (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์พัฒนาหนังสือ. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 27 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.subject อากาศ th
dc.subject อากาศเป็นพิษ th
dc.title เธอคือชีวิต th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_sci_sect_1-2_17-766.pdf 1.792Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record