น้ำกิน น้ำใช้

น้ำกิน น้ำใช้

Show simple item record

dc.contributor.author สิรินทร์ ช่วงโชติ
dc.date.accessioned 2008-09-19T05:47:32Z
dc.date.available 2008-09-19T05:47:32Z
dc.date.copyright [2522]
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1396
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-19T05:47:32Z No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_1-2_17-790.pdf: 1294527 bytes, checksum: ea9ee18e0c05ded4cd1455075a93583b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 20cf30cff59f3629121c4075a702549d (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-19T05:47:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_1-2_17-790.pdf: 1294527 bytes, checksum: ea9ee18e0c05ded4cd1455075a93583b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 20cf30cff59f3629121c4075a702549d (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 34 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.subject น้ำ th
dc.title น้ำกิน น้ำใช้ th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_sci_sect_1-2_17-790.pdf 1.294Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record