เกล็ดวิทยาศาสตร์

เกล็ดวิทยาศาสตร์

Show simple item record

dc.contributor.author วิริยะ สิริสิงห
dc.date.accessioned 2008-09-19T05:48:22Z
dc.date.available 2008-09-19T05:48:22Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9748262073
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1397
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-19T05:48:22Z No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_1-2_19-947.pdf: 3637657 bytes, checksum: 98f31753d7f87d11086e031329844c91 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5beed7d5221dded37ea69f880c424233 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-19T05:48:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_1-2_19-947.pdf: 3637657 bytes, checksum: 98f31753d7f87d11086e031329844c91 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5beed7d5221dded37ea69f880c424233 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ชมรมเด็ก th
dc.format.extent 162 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.title เกล็ดวิทยาศาสตร์ th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 9 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_sci_sect_1-2_19-947.pdf 3.637Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record