ดวงดาวและอวกาศ

ดวงดาวและอวกาศ

Show simple item record

dc.contributor.author วิริยะ สิริสิงห
dc.date.accessioned 2008-09-19T05:49:24Z
dc.date.available 2008-09-19T05:49:24Z
dc.date.copyright 2543
dc.identifier.isbn 9748262359
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1398
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-19T05:49:24Z No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_1-2_19-948.pdf: 4613863 bytes, checksum: e85bcbcfb0b9b88b71437e113d1fd7f6 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 985a6a7967ecff20d9a30bb2b2f58238 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-19T05:49:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_1-2_19-948.pdf: 4613863 bytes, checksum: e85bcbcfb0b9b88b71437e113d1fd7f6 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 985a6a7967ecff20d9a30bb2b2f58238 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ชมรมเด็ก th
dc.format.extent 102 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.subject ดาว th
dc.subject อวกาศ th
dc.title ดวงดาวและอวกาศ th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_sci_sect_1-2_19-948.pdf 4.613Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record