กินเปี้ยวผจญภัย

กินเปี้ยวผจญภัย

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.contributor.editor พริ้มเพรา คงธนะ และคณะ, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator วราวรรณ กล่อมสกุล, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-09-19T05:50:15Z
dc.date.available 2008-09-19T05:50:15Z
dc.date.copyright 2543
dc.identifier.isbn 9742688702
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1399
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-19T05:50:15Z No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_1-4_19-499.pdf: 3405243 bytes, checksum: e70da563756a4368f6f8c11efa847f82 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 80db10d7c883b5bd495132da2369133f (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-19T05:50:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_1-4_19-499.pdf: 3405243 bytes, checksum: e70da563756a4368f6f8c11efa847f82 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 80db10d7c883b5bd495132da2369133f (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 42 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.subject ความหลากหลายทางชีวภาพ th
dc.title กินเปี้ยวผจญภัย th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_sci_sect_1-4_19-499.pdf 3.405Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record