ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์

ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-09-19T06:09:51Z
dc.date.available 2008-09-19T06:09:51Z
dc.date.copyright 2519
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1405
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-19T06:09:50Z No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_1_17-759.pdf: 2063115 bytes, checksum: 5745e3d7c69d919a3658ea47aae7a524 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: d47f9754db30393aa89582e829537778 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-19T06:09:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_1_17-759.pdf: 2063115 bytes, checksum: 5745e3d7c69d919a3658ea47aae7a524 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: d47f9754db30393aa89582e829537778 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 40 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึุกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.subject พืช th
dc.subject สัตว์ th
dc.title ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึุกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_sci_sect_1_17-759.pdf 2.063Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record