อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

Show simple item record

dc.contributor.author มลฑนา ถนัดค้า
dc.date.accessioned 2008-09-19T12:05:21Z
dc.date.available 2008-09-19T12:05:21Z
dc.date.copyright 2545
dc.identifier.isbn 9742692475
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1416
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-19T12:05:20Z No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_3-4_18-496.pdf: 2412669 bytes, checksum: 7030c41f70ba29817dbd3a432c0e8ae0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 0350779a896c574d69edef245478361f (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-19T12:05:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_3-4_18-496.pdf: 2412669 bytes, checksum: 7030c41f70ba29817dbd3a432c0e8ae0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 0350779a896c574d69edef245478361f (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์พัฒนาหนังสือ. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 34 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.subject สิ่งมีชีวิต -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.title อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_sci_sect_3-4_18-496.pdf 2.412Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record