แสงที่มองไม่เห็น

แสงที่มองไม่เห็น

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-09-19T12:31:13Z
dc.date.available 2008-09-19T12:31:13Z
dc.date.copyright [2519]
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1420
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-19T12:31:12Z No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_3-4_18-753.pdf: 1495236 bytes, checksum: b365c3ca65f69cd8186ae40dc4ebeb2d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: fe051856f6bd440e5df505c8dbd9d00c (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-19T12:31:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_3-4_18-753.pdf: 1495236 bytes, checksum: b365c3ca65f69cd8186ae40dc4ebeb2d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: fe051856f6bd440e5df505c8dbd9d00c (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 66 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.subject แสง th
dc.title แสงที่มองไม่เห็น th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_sci_sect_3-4_18-753.pdf 1.495Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record